Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Høringssvar:

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Det Økologiske Råd har med interesse læst høringsversionen af den nye bekendtgørelse.

Brændekomfurer, masseovne, kakkelovne og historiske ovne

Det Økologiske Råd kan ikke acceptere, at nyinstallerede brændekomfurer, masseovne, kakkelovne og historiske ovne ikke skal opfylde samme godkendelseskrav (herunder krav til prøvningsattest) og emissionkrav som almindelige brændeovne. Vi betragter det som et alvorligt tilbageskridt for miljøet og danskernes sundhed. Det strider mod moderne miljøregulering og lige konkurrenceforhold, der kræver ensartet og uafhængig godkendelse uanset fyringsanlæg. Hvis disse fyringsenheder ikke kan godkendes under laboratorieforhold, så må de godkendes på anden vis og kravene i bekendtgørelsens bilag 1 må dokumenteres opfyldt på anden vis f.eks. ved efterprøvning ”on site” for ejerens regning.

Petrokoks

Fint (og på høje tid), at det ikke må anvendes fra 2019.

Halmfyr

Det Økologiske Råd kan ikke acceptere, at halmfyr har lempeligere betingelser end brændekedler og træpillefyr. De skal opfylde præcist samme emissionskrav som brændekedler og træpillefyr. Alt andet er både konkurrenceforvridende og uacceptabelt miljømæssigt. Hvis det ikke er teknisk muligt, så skal der ikke etableres halmfyr før der er udviklet luftrensning som gør, at halmfyr kan opfylde samme emissionskrav som brændekedler og træpillefyr.

Kapitel 8

Da mange kommuner efterhånden er blevet opmærksomme på miljøproblemerne ved brændefyring, bør kommunerne have mulighed for at indføre et totalt forbud mod opvarmning med fast brændsel for at beskytte deres borgere mod helbredsskader. Derfor bør følgende tilføjes til §18:

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan vedtage et forbud mod rumopvarmning med fast brændsel i byzone i både nye og eksisterende boligområder. Forbuddet skal varsles med 12 måneders varsel. Fyringsenheder med veldokumenteret effektiv røggasrensning kan undtages forbud.

Yderligere spørgsmål

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, luftkvalitet, tlf. 22 81 10 27 / mail: karp@env.dtu.dk

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i