Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2017

Forslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Det Økologiske Råds høringssvar til Forslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Det Økologiske takker for invitationen til at fremsende høringssvar.

Vi støtter, at de tre forskellige teknologier, som er omfattet af aftalen om udbud i 2018 og 2019, bliver ligestillet med hensyn til adgang til værditabsordningen og til køberetsordningen.

Vi er også enige i udvidelsen af garantifonden.

Vi er fortsat uenige i fjernelse af den grønne kompensation til lokalområder og kommuner, da den havde en positiv effekt på accept af omkostningseffektive teknologier som landvindmøller og solceller.

Vi finder, at en forsøgsordning med et såkaldt teknologineutralt udbud mellem de tre teknologier - landvindmøller, åben-dør kystmøller og solceller - skal følges af en tilpasning af de følgeomkostninger for det samlede energisystem og især for de distributionsnet, hvor nye VE-installationen oftest tilsluttes.

Vi støtter varmt op om sætningen i høringsmaterialet, hvor der står: ”Reglerne for nettilslutning bør indrettes, så businesscasen for opstillere af nye anlæg tager højde for de samlede omkostninger ved opsætning af anlæg, herunder i forhold til nettilslutningen og den efterfølgende drift af nettet”.

Vi tolker det bl.a. som, at distributions- og transmissionstariffer skal omlægges, så de afspejler den reelle omkostning ved brug af el-nettet både til afsætning af produktion og levering til forbrug. Omlægningen er påpeget af el-reguleringsudvalget og bør betyde, at de omtalte tariffer fremover skal fastlægges efter en kombination af effektbehov fra både produktion og forbrug, samt efter trængselssituationen i nettene.

Så længe dette ikke er på plads vil der være behov for andre styringsredskaber for at sikre indpasning af ny VE i form af sol og vind i el-nettet til de laveste samfundsøkonomiske omkostninger.

Vi finder ligeledes, at det er attraktivt at få placeret en større del af den forventede udbygning med sol på eksisterende eller nye - især store – tage, dvs. især på etageejendomme, institutioner og virksomheder. Herved vil forbruget af dansk landbrugs- eller naturareal til solceller reduceres. Til at styrke dette formål anbefaler vi, at der gives et pristillæg som støtte til solceller, som placeres på optimale tage.

Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i