Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forslag til godkendelse af aktivstofferne PHMB og azoxystrobin og ikke-optagelse af chlorophen og PHMB

Det Økologiske Råds bemærkninger til Rammenotat M40-18 om forslag til to Kommissionsforordninger om godkendelse af aktivstofferne PHMB (1415;4.7) i produkttyperne 2 og 4 og azoxystrobin i produkttyperne 7, 9 og 10, i henhold til forordning 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. Forslag til to Kommissionsbeslutninger om ikke-optagelse efter samme forordning af  chlorophen og PHMB.

 

Det Økologiske Råd er enig i, at der ikke er vist sikker anvendelse til det i EU ansøgte anvendelsesområde for aktivstofferne chlorophen i produkttype 3 og PHMB (polyhexamethylen-

biguanide-hydrochlorid) i produkttyperne 1, 5, og 6, og at disse to stoffer ikke kan godkendes i disse produkttyper.

Chlorophen er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 2) og reprotoksisk (kategori 2) og er derfor omfattet af udelukkelseskriterierne.

PHMB er ligeledes klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 2). Stoffet er persistent i jord og vand og er meget giftigt i vandmiljøet, hvor det kan forvolde langvarige effekter. Der er desuden påvist krydsresistens og risiko for udvikling af tolerance hos mikroorgansimer over for stoffet. Det Økologiske Råd er betænkelig ved at stoffet trods dette godkendes til brug i produkttyperne 2 og 4 (PT2: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr. PT4: Produkter til desinficering af udstyr, beholdere, spise- og fodringsredskaber, overflader og rør i forbindelse med fremstilling, transport, oplagring eller indtagelse af fødevarer eller foderstoffer til mennesker og dyr). Det fremgår af evalueringen i ECHA, at stoffet står til substitution, men at der ikke findes andre aktive stoffer, som er egnede. Der er foretaget en risikovurdering for menneskers sundhed eller for miljøet, som har vist, at der er en sikker anvendelse på trods af at aktivstoffet i sig selv er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 2) og potentielt kan skade miljøet. Den udførte risikovurdering bør nøje evalueres.

Det tredje biocid er azoxystrobin, som skal godkendes i produkttyperne 7, 9 og 10.  Azoxystrobin meget giftig for organismer, der lever i vand, og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Stoffet har også været anvendt som svampemiddel i landbruget, men er nu forbudt. Det Økologiske Råd er ikke enig i godkendelsen af  azoxystrobin til de nævnte produkttyper.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i