Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forordning om persistente organiske miljøgifte

Det Økologiske Råds bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) 

Ændringerne er overvejende opdateringer og ajourføring i forhold til anden regulering mm.

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger:
Vedr. Artikel 5, stk. 2: Indehaveren af et lager på mere end 50 kg, som består af eller indeholder et eller flere af stofferne i bilag I eller II, og som det er tilladt at anvende, giver oplysning om lagerets art og størrelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor lageret befinder sig. Der er imidlertid undtagelser for kontrol med virksomheder, jfr. Artikel 3, som handler med forbudte stoffer, der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard. Her burde der være krav om oplysning om alle lagre af sådanne stoffer uanset at mængderne er mindre end 50 kg.
Vedr. Artikel 7 om affaldshåndtering. Denne artikel og det tilhørende bilag IV er vigtige i forbindelse med cirkulær økonomi. De grænseværdier, som er opført i bilag IV, er relativt høje. Det fremgår ikke om og hvornår der er mulighed for at revidere disse værdier. Det bør ske snarest, i forbindelse med anden form for regulering.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i