Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. REACH

Vedr. Rammenotat M 85-18 med bilag 86-18

Det Økologiske Råd er enig i vurderingen af at 3-benzylidenecampher optages på REACH Kandidatlisten som et særligt problematisk stof som følge af stoffets hormonforstyrrende egenskab. Det fremgår af dokumenterne, at EU-Kommissionen bl.a. anvender potensvurdering som en begrundelse for optagelse af stoffet på Kandidatlisten. Det Økologiske Råd er enig i at dette kunne skabe uheldig præcedens for fremtidige beslutninger, da den som nævnt i Rammenotatet indirekte indfører en vurdering af stoffets potens i identificeringen af hvorvidt stoffet er hormonforstyrrende, hvilket kan medvirke til, at det fremover bliver vanskeligere at få stoffer identificeret som særligt problematiske på baggrund af deres hormonforstyrrende egenskaber. Regeringen agter imidlertid at undlade at stemme, hvis den nuværende formulering fortsat anvender potensvurdering som begrundelse for optagelse af stoffet på Kandidatlisten. Der har været uenighed blandt eksperterne i Medlemsstatsudvalget, hvor to medlemmer betvivlede pålideligheden af en vigtig videnskabelig undersøgelse og erklærede, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at 3-benzylidencampher er problematisk i samme grad som andre stoffer, der er identificeret som særligt farlige i forhold til hormonforstyrrelser. Set i dette lys vil det formentligt være at foretrække i det foreliggende tilfælde at stemme for Kommissionens forslag, under forudsætning af, at der indføres en note, om at potensvurderingen ikke må danne præcedens. Kan der ikke anføres en sådan note, er vi enige i at DK undlader at stemme.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i