Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. aktivstoffer

Det Økologiske Råds bemærkninger til Rammenotat om restriktioner i anvendelsen af aktivstofferne clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam

Kommissionen foreslår at der indføres yderligere forbud mod anvendelse af visse frø bejdset med disse aktivstoffer. Dette betyder, at stofferne kun må anvendes til sprøjtning af afgrøder i væksthus og til bejdsning af frø til afgrøder, som sås og gennemgår hele deres livscyklus i væksthuse og ikke dyrkes eller udplantes på friland. Årsagen til dette skridt er at disse aktivstoffer er neonikotinoider som har skadevirkning på bier.Dette vil i Danmark medføre vanskeligheder i konventionel dyrkning af en række afgrøder på friland hvor der ikke findes alternative insekticider, eller hvor alternativerne har skadevirkning på miljøet. Regeringen ønsker derfor fortsat at kunne bruge midlerne til bejdsning af frø, også til brug på friland. Det Økologiske Råd finder det ikke godtgjort, at brug til bejdsning af frø til brug på friland er uden risiko for bier, og i betragtning af alvoren ved truslen mod bier, bør tvivlen komme bierne til gode. Derfor støtter vi Kommissionens forslag. Det bør undersøges under danske forhold, om de berørte afgrøder i stedet kan dyrkes med økologiske produktionsmetoder på friland uden brug af sprøjtemidler. Herunder bør det afklares om et evt. produktionstab vil kunne opvejes af merpriser for økologiske produkter.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt