Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion

Kommentar til EU-Kommissionens 3 forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af 1,2-dichlorethan (EDC) som proceskemikalie i industriel produktion - forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) (komitesag)

  1. Rammenotat M 130-18 og dok. M 131-18. EDC anvendes hos Biotech GmbH som opløsningsmiddel i industriel produktion af polymerer (Zetadex) til farmaceutisk og forskningsmæssig anvendelse i mængder op til ca. 1,25 tons om året
  2. Rammenotat M 132-18 og dok. M 133-18. EDC anvendes af den irske virksomhed Eli Lilly Kinsale Limited til anvendelse som proceskemikalie og opløsningsmiddel i industriel produktion af det farmaceutiske produkt Raloxifene hydrochlorid i mængder op til 250 tons om året
  3. Rammenotat M 134-18 og dok. M 135-18. EDC anvendes hos BAYER Pharma AG som genanvendeligt opløsningsmiddel i industriel produktion af TIP-diamidchlorid, som videre anvendes til produktion af det farmaceutiske produkt Iopromid i mængder op til 1000 tons om året

Det Økologiske Råd har følgende kommentarer til de 3 sager. Som udgangspunkt skal der ske en udfasning af farlige stoffer som 1,2-dichlorethan, og risikoen for eksponering skal reduceres mest muligt i overgangsperioden. De særligt problematiske stoffer, som er prioriteret og optaget på REACH, Bilag XIV, skal som udgangspunkt erstattes af egnede alternative stoffer eller teknologier, hvis disse er økonomisk og teknisk levedygtige. I disse 3 tilfælde med en konkret anvendelse er det vurderet, at der pt. ikke findes et alternativ. Det Økologiske Råd tilslutter sig, at der stilles skærpede krav til virksomhederne om bedre beskyttelse af arbejdstagerne og monitering af udslippet til det ydre miljø. Specielt hos Biotech GmbH er vurderingen at beskyttelsen af den generelle befolkning via miljøet er utilstrækkelig, og at der derfor er behov for implementering af yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Det er derfor en forudsætning for godkendelsen, at ansøgeren implementerer et overvågningssprogram omfattende årlige målinger ikke kun af arbejdstagernes inhalation af stoffet, men også af udledninger af stoffet til omgivelserne med henblik på yderligere begrænsning af udslip til miljøet.

Det Økologiske Råd kan acceptere disse foranstaltninger, men tidsfristen til fornyet godkendelse på 12 år er for lang. Det giver ikke tilstrækkeligt incitament til at finde et alternativ. Perioden bør afkortes til 5-6 år.

 

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i