Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. REACH godkendelser (chromtrioxid)

Det Økologiske Råds kommentarer til 3 ansøgninger om anvendelse af chromtrioxid:

  1. Rammenotat M 140-18 samt dokument M 141-18

Virksomhederne FN Herstal S.A., Manroy Engineering Ltd. og Browning Viana, Fábrica de Armas e Artigos de Desporto, S.A. fra henholdsvis Belgien, Storbritannien og Portugal om samlet fortsat anvendelse af op til 5,9 tons om året af chromtrioxid

  1. Til anvendelse som proceskemikalie til overfladebehandling i industriel våbenproduktion til militær anvendelse (FN Herstal S.A. og Manroy Engineering Ltd.)
  2. Til anvendelse som proceskemikalie til overfladebehandling i industriel våbenproduktion til civil anvendelse (FN Herstal S.A. og Browning Viana Fábrica de Armas e Artigos de Desporto, S.A.)
  1. Rammenotat M 142-18 samt dokument M 143-18

Euro Cryospace France fra Frankrig ønsker fortsat anvendelse af op til 830 kg chromtrioxid om året til overfladebehandling af rumudstyr. Det drejer sig om brandstoftanke til flydende ilt og brint til løfteraketter samt mindre komponenter i pilotskala.

  1. Rammenotat M 144-18 samt dokument M 145-18

Virksomheden Circuit Foil Luxembourg SARL fra Luxembourg ønsker fortsat at anvende op til 15,8 tons om året af chromtrioxid til anvendelse som proceskemikalie i industriel produktion af printplader til en bred vifte af forskellige elektroniske produkter, som mobiltelefoner, kameraer, køretøjer, medicinsk udstyr, som skannere og pumper, elektronisk rumudstyr og militært udstyr.

Chromtrioxid er kræftfremkaldende, og der kan ikke fastsættes en nedre grænse for effekten. Som udgangspunkt skal stoffet erstattes af egnede alternative stoffer eller teknologier, hvis disse er økonomisk og teknisk levedygtige. Kommissionen lægger op til at godkendelserne gives i 12 år med den betingelse at der gennemføres de fornødne moniteringer og foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger. Dog er godkendelsen for Herstals anvendelse 1b kun gældende i 7 år.

Vi finder at 12 år er for lang tid i tilfælde af særligt farlige stoffer, til at det giver et incitament til at udvikle alternativer, og anvendelsen hos Herstal er da også sat til 7 år. Det Økologiske Råd foreslår at tidsfristen forkortes for alle de beskrevne anvendelser til 5-6 år.

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i