Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Summer School om Danmarks energifremtid

Energifonden - Summer School

29.-31. august 2013
(Deltagelse sker efter invitation)

Energifonden har bedt Det Økologiske Råd om at gennemføre en Energipolitisk SummerSchool over to et halvt døgn i slutningen af august 2013. Formålet er at give deltagerne øget indsigt i og en fælles forståelse af de store udfordringer, vi står overfor på energiområdet i de kommende år. Summer School giver endvidere mulighed for at skabe netværk på tværs af de forskellige sektorer, som mange aktører befinder sig i til daglig. Under kursusforløbet indføres deltagerne i landets energipolitik, i drivkræfterne bag – samt de fremtidige udfordringer og muligheder inden for energiområdet. Deltagerne får styrket deres brede viden om energipolitik og ‘energi-praktik’ – med henblik på at gøre dem til endnu mere kompetente beslutningstagere.

Summer School retter sig mod aktører, der enten direkte eller indirekte er med til at træffe beslutninger om vores forbrug af eller produktion af energi inden for el, varme, køling, byggeri og transport. Dvs. politikere, rådgivere i brancheorganisationer og virksomheder, embedsmænd, NGO’er mv. – kort sagt alle, der tager, forbereder, påvirker eller skriver om beslutninger på energiområdet. Deltagelse sker efter invitation.

 

Program for Summer School 2013

Download program >> 

Det Økologiske Råd har udarbejdet et debatoplæg til hver af de 8 sessioner på Summer School 2013. Debatoplæggene er Det Økologiske Råds bud på et udgangspunkt for en debat om den fælles forståelse af den energipolitiske virkelighed og de udfordringer som skal tackles i den kommende tid for at gennemføre den danske energiomlægning frem mod 2050 så billigt og effektivt som muligt for det danske samfund. Læs mere om formålet med debatoplæggene, download dokumentet ”Formål med debatoplæg” >>

Session 1 indeholder en indledende oversigt over historien bag det danske energisystem. Herved søges at bibringe en forståelse af, hvorfor vi står med det energisystem, som vi har idag.
Download debatoplægget her >>

Download oplæg fra sessionen:
Session 1 - Helge Ørsted Pedersen - Vejen til det danske energisystem >>

Session 2 giver en status på de beslutninger og dermed de udfordringer, som vi står over for på EU-plan og i Danmark, når vi skal omlægge det danske energisystem frem mod 2050 på den for samfundet billigste måde. 
Download debatoplægget her >>

Download oplæg fra sessionen:
Session 2 - Søren Dyck Madsen - Hvor står vi energipolitisk >>
Session 2 - Anne Højer - Energiaftalens analyser >>

Session 3 tager et overordnet syn på energisystemet og fokuserer på de eksisterende og nye sammenhænge i det fremtidige danske energisystem. Hvilke løsninger vil være nødvendige at tilføje, når vi ser på de udfordringer som det allerede foretagne valg af en voldsomt stigende energiproduktion baseret på fluktuerende vedvarende energi – især på el-siden? 

Download debatoplægget her >>

Download oplæg fra sessionen:
Session 3 - Torben Glar Nielsen - Fluktuationer, fleksibilitet og forsyningssikkerhed >>
Session 3 - Peter Meibom - Elproduktion og fleksibilitet i en vindblæst fremtid >>
Session 3 - Søren S. Thomsen - Fjernvarmens rolle for samspillet i energisystemet >>
Session 3 - Anne Grete Holmsgaard - Transportsektoren, energipolitikkens sorte får >>

Session 4 fokuserer på, hvilke egenskaber de enkelte ”energiarter” har, og som hver især kan bidrage til etablering af en optimal sammensætning og funktion af det fremtidige danske energisystem. 
Download debatoplægget her >>

Download oplæg fra sessionen:
Session 4 - Bjarne Brendstrup - El-sektorens rolle fremover >>
Session 4 - John Tang - Varmesektorens rolle fremover >>
Session 4 - Susanne Juhl - Gas >>
Session 4 - Jacob Møller - Biomasse i fremtidens energisystem >>

Session 5 fokuserer på den meget store rolle, som indsatsen for energibesparelser, energieffektivitet og fleksibilitet nødvendigvis må have for at gennemføre omstillingen frem mod 2050 billigst muligt. 
Download debatoplægget her >>

Download oplæg fra sessionen:
Session 5 - Jens Gorm Hansen - Energibesparelser i erhvervslivet >>
Session 5 - Jeppe Juul - Energieffektiviseringer i transporten >>
Session 5 - Peter Bach - Energieffektiviseringer i bygninger >>

Session 6 fokuserer på en gennemgang af de priser, afgifter og markeder, som findes i dag – med et blik frem mod, hvilke rammebetingelser, som vil være nødvendige og hensigtsmæssige at justere eller indføre for at fremme den danske energiomstilling frem mod 2050 på den for samfundet billigste og bedste måde. 
Download debatoplægget her >>

Download oplæg fra sessionen:
Session 6 - Jens Holger Helbo Hansen - Afgifter og tilskud på miljøområdet >>
Session 6 - Marianne Eriksen - Eksisterende markeder og prisdannelse >>
Session 6 - Anders Kofoed-Wiuff - Afgifter og tilskud i fremtidens energisystem >>
Session 6 - Morten Boje Blarke - Aggregeret eller autonom styring af smarte apparater >>

Session 7 fokuserer på den kommunale strategiske energiplanlægning og nødvendigheden af nationale energipolitiske retningslinjer som udgangspunkt for at tage de rigtige beslutninger på kort sigt, som også vil være en del af den optimale langsigtede omstilling af det samlede danske energisystem. 
Download debatoplægget her >>

Aftenssessionen fokuserer på den økonomiske og funktionsmæssige situation, som de danske centrale og decentrale kraftværker står i allerede i dag. Her ses også på hvad der skal til for at disse værker kan komme fornuftigt igennem omstillingsfasen og på den fremtidige funktion af værkerne i den danske energifremtid frem mod 2050.
Download debatoplægget her >>

Deltagerliste
Kan downloades her>>

Evalueringsskema
Kan downloades her>>

Centrale referencer
Vi har samlet en række referencer til strategier, planer, aftaler, notater, analyser og anbefalinger, som kan være nyttige i forhold til temaerne på Summer School 2013.
Listen med referencer kan downloades her >>

 

Se også Energifondens hjemmeside for information: 
http://energifonden.net/summer-school/

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis