Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ammoniak

Ammoniakforurening fra landbruget er en af de største kilder til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark. Samtidig gør landbrugets ammoniakforurening voldsom skade på vores følsomme økosystemer. Alt i alt en stor samfundsøkonomisk milliardudgift. Heldigvis er det let og billigt at gøre noget ved forureningen ved at fortsætte landbrugets investeringer i miljøteknologi. Dette er ligeledes nødvendigt for at opfylde Danmarks forpligtigelse under det nye National Emission Ceiling Direktiv (NEC), der er EU’s vigtigste direktiv til at nedbringe den grænseoverskridende luftforurening. Vi har derfor foreslået et gebyr på ammoniakforurening, der tilbageføres til erhvervet til investeringer i miljøteknologi. Derved får landbruget dobbelt tilskyndelse til at implementere miljøteknologi. Gebyret skal indføres parallelt til den eksisterende regelregulering.

Vi følger udviklingen i NEC-direktivet i EU og udfører en lang række oplysningsaktiviteter om ammoniakforurening, helbredsskader, omkostninger og effektive teknologiske løsninger via artikler, præsentationer og workshops.

Det Økologiske Råds arbejde med at reducere ammoniakforureningen finansieres via samarbejdsprojekter.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27 / kaare@ecocouncil.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small