Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Black carbon (sodpartikler)

Hvad er black carbon

Black carbon (BC) kendes som sodpartikler og dannes ved en ufuldstændig forbrænding af organisk materiale. BC spiller en vigtig rolle i debatten om klimaforandringer og i diskussionen om negative helbredseffekter.
Læs mere >>

 

Udledning af black carbon

De dominerende kilder til udledning af BC på globalt plan er dieselmotorer, industri, husholdning (opvarmning og madlavning med træ og kul) og åben afbrænding (skov og savanne). I Danmark er de væsentligste BC kilder brændefyring og dieselmotorer uden partikelfiltre. Efterhånden som lette og tunge køretøjer påmonteres filtre, falder udledningen af BC fra dieselmotorer.[4] Brændefyring i den private husholdning er derimod steget markant over de sidste 15 år og er derfor den absolut dominerende kilde til udledning af BC i Danmark.[4]
Læs mere >>

 

Black carbons indflydelse på klimaet

De seneste studier har vist, at BC er den andenstørste klimasynder kun overgået af CO2.[1, 2] BC påvirker klimaet ved:

  1. at absorbere solens stråling,
  2. at reducere jordens reflektivitet via deponering på is og sne
  3. og ved at vekselvirke med skyer og påvirke skydække, reflektivitet samt skyernes levetid.

Det er velkendt at BCs sollysabsorption og deponering på is og sne opvarmer jorden og bidrager til smeltning af is ved Arktis. Derimod er det usikkert om BCs vekselvirkning med skyer har en kølende eller opvarmende effekt. Ny forskning konkluderer, at den opvarmende effekt trods usikkerheden fra skyer er større end hidtil vurderet og større end den kølende effekt.[1]
Læs mere >>

 

Sundhedskadelige effekter ved black carbon

BC forurening har sundhedsskadelige effekter i form af luftvejslidelser, hjertekarsygdomme og kræft. Derudover påvirker BC sigtbarheden, som det kendes fra f.eks. Beijing og europæiske storbyer.
Læs mere >>

 

Regulering af black carbon

Grundet BCs korte levetid i atmosfæren vil en reduktion i BC forurening give hurtig respons og mindske de klimamæssige og sundhedsskadelige effekter. BC udledes som regel sammen med andre gasser og partikler, hvis indflydelse på klimaet er kølende. En reduktion af BC vil således også reducere kølende klimaagenter og er med til at komplicere forståelsen af og debatten om BC i et klimamæssigt perspektiv. Dog kan en reduktion i BC give lidt tid til at finde en CO2-reducerende løsning og dermed være et nødvendigt supplement til CO2 reduktion. Derudover vil enhver BC reduktion resultere i sundhedsgevinster som følge af renere luft.
Læs mere >>

 


Noter:

1. Bond, T.C., et al., Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific assessment. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2013. 118(11): p. 5380-5552.
DOI: 10.1002/jgrd50171 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrd.50171/abstract  
2. Ramanathan, V., Role of Black Carbon in Global and Regional Climate Changes. 2007: p. 2-17.
http://www-ramanathan.ucsd.edu/files/brt20.pdf 
3. Winther, M. and O.-K. Nielsen, Technology dependent BC and OC emissions for Danmark, Greenland and the Faroe Islands calculated for the time period 1990–2030. Atmospheric Environment, 2011. 45(32): p. 5880-5895.
DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.06.066 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223101100690X 
4. Christensen, J., et al., Luftforurening med partikler - et sundhedsproblem. Hovedland, 2009: p. 1-114.
http://www2.dmu.dk/Pub/MB14.pdf 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis